Image Alt

Štipendije in financiranje

Študent si lahko v času študija na območju Slovenije pridobi kar nekaj različnih štipendij.

Študent si lahko v času študija na območju Slovenije pridobi kar nekaj različnih štipendij. Najbolj uveljavljene so državne štipendije, ki jih lahko pridobijo študenti s slabšim socialnim položajem. Druge zelo pogoste štipendije za študente so Zoisove štipendije, ki se podeljujejo izredno nadarjenim študentom, pogoji za pridobitev pa so visoka povprečna ocena in dosežen izjemen dosežek. Nekoliko manj pogoste so kadrovske štipendije, ki jih delno financira državni sklad, delno pa so financirane s strani bodočih delodajalcev.
Slovenska štipendija in štipendija programa Erasmus+ se ne izklučujeta!
Vse o tem, kako pridobiti štipendijo na območju Slovenije, najdete tukaj:

Za vse študente, ki se odločijo za odhod v tujino preko programa Erasmus+, obstaja poseben štipendijski sklad. Slovenska štipendija in štipendija programa Erasmus+ se ne izključujeta, zato obstaja možnost prejemanja obeh hkrati. Višina štipendije programa Erasmus+ je odvisna od tega, v katero državo študent odpotuje, najbolj aktualne podatke o razpisih in višini štipendij za posamezne države pa lahko najdete na spodnji povezavi:

International Student & Study abroad Scholarship Search

Študenti imamo kar nekaj možnosti za pridobitev štipendije tudi v tujini. Največ informacij o tem, kako lahko pridobite štipendije za študij v tujini, najdete na povezavah:

Poleg osnovne Erasmus+ štipendije lahko študenti prejmejo dodatek Ad futura, ob predložitvi potrebnih dokumentov pa tudi dodatek za študente iz socialno šibkejših okolij.