Image Alt

O nas

Oddelek za mednarodno sodelovanje

Skrbi za uveljavljanje politike ŠOUM na mednarodnem področju, zastopanje in predstavljanje stališč v okviru mednarodnih evropskih študentskih združenj, ustvarjanje pogojev za razvoj mednarodne dejavnosti študentskih društev in koordinacijo celostnega pristopa ŠOUM h kompleksnemu projektu mednarodne primerljivosti visokega šolstva. Oddelek v veliki meri pripomore k večji prepoznavnosti Študentske organizacije Univerze v Mariboru v širšem mednarodnem prostoru.
Aktivnosti oddelka so usmerjene predvsem v mednarodno primerljivost visokega šolstva, mednarodno informiranje in izobraževanje, sodelovanje z mednarodnimi in nacionalnimi organizacijami študentov ter podpori ostalim oddelkom ŠOUM pri zbiranju informacij in stališč s strani tujih študentskih organizacij in združenj za uspešno reševanje tekoče problematike.
Oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM veliko pozornost posveča tudi Erasmus študentom, ki se odločijo da bodo del študija opravljali v Sloveniji.

V okviru Oddelka za mednarodno sodelovanje so organizirani številni projekti, kot so: 

  • potopisna predavanja, 
  • tematski mednarodni večeri, 
  • ekskurzije po Evropi, 
  • Kako v tujino?! 
  • mednarodna študentska konferenca SCiM, 
  • spletna stran ŠMIC, 
  • mednarodni večeri za tuje študente, 
  • zabave dobrodošlice za tuje študente, 
  • dogodki povezovanja slovenskih in tujih študentov 

Naslov: ŠOUM
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor
Slovenia
 

Email: mednarodna@soum.si 

Tel.: 02 228 56 00 

Uradne ure :  

Četrtek 9.00 – 11.00 

Petek 9.00 – 11.00