Image Alt

Prostovoljstvo

European Solidarity Corps – Evropska solidarnostna enota

V sklopu Evropske solidarnostne enote lahko mladi med 18. in 30. letom sodelujejo pri prostovoljskih dejavnostih, solidarnostnih projektih in prostovoljstvu na področju humanitarne pomoči.
Področja dejavnosti za prostovoljce so sledeča:
- Ustvarjalnost in kultura
- Izobraževanje in usposabljanje
- Zaposlovanje in podjetništvo
- Varstvo okolja in narave
- Zdravje in dobro počutje
- Telesna vzgoja in šport
- Delo z begunci in migranti
- Družbeni izzivi
- Preprečevanje nesreč in odprava posledic nesreč
- In še marsikaj drugega …
Več podrobnosti o programih Evropskega solidarnostnega sklada lahko najdete na spodnji povezavi: