Image Alt

Pripravništvo

Erasmus+ program omogoča

Opravljanje pripravništva v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu, ki se ga lahko udeležijo mladi diplomanti v obdobju 12 mesecev po diplomi v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Severna Makedonija, Norveška in Turčija.

Cilji tovrstne mobilnosti so: 

  • izboljšan učni uspeh; 
  • boljša zaposljivost in poklicne možnosti; 
  • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo; 
  • večja samostojnost in samozavest; 
  • izboljšano znanje tujih jezikov; 
  • okrepljena medkulturna zavest; 
  • aktivnejša udeležba v družbi; 
  • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;
  • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

O programu si lahko prebereš več na naslednji povezavi:

Kam na Erasmus+ pripravništvo? Če želiš izvedeti kako širok spekter izbor imaš, preberi si več na naslednji povezavi: