Image Alt

Konference

Mednarodne študentske konference

So večdnevni dogodki, kjer se študentje in mladi iz celotnega Sveta zberejo, se družijo, spoznajo, izmenjajo ideje in mnenja ter se predvsem zabavajo. Kje in kdaj je bila prva konference se ne ve, vendar v Parizu so prvo organizirali že leta 1960. Mnoga mesta so sledila Parizu in tako je leta 1995 bila ustanovljena mreža SOrCE ( Students Organizing Conventions Everywhere ). V mrežo spada več festivalov po celem Svetu, vsak neodvisen od drugih ter zelo drugačen.

ISWIB

ISWIB- International Student Week in Belgrade je mednarodna študentska konferenca v Beogradu,(običajno v koncu julija), ki se že redno izvaja vse od leta 2006. Vsako leto se na konferenci zbere več kot 200 mladih, bodi si udeležencev, organizatorjev, vodij delavnic in prostovoljcev. Njihov cilj je povezati mlade iz celega Sveta skozi delavnice in dogodke, kjer udeleženci med seboj komunicirajo in sodelujejo. Konferenca ima tudi vsako leto drugačno temo dogodka.
Prav tako je konferenca odlična priložnost, da udeleženci pridobijo poslovne kontakte z gostujočimi profesorji ter strokovnjaki, ter tako pridobiti možnost nadaljnega mednarodnega sodelovanja.
ISWIB je zbirno mesto za vse mlade, neglede na njihove kulture, vere ali ozadja. Je dogodek, kjer se študentje spoznajo, spoprijateljijo ter razglabljajo o aktualnih svetovnih temah in problemih, ter tako sklenejo prijateljstva in zveze, ki jih drugače nebi mogli.

ISWINT

ISWINT- International Student Week in Timisoara je mednarodna študentska konferenca,(običajno v začetku avgusta), ki se je prvič izvedla že leta 1994 zahvaljujoč študentom, ki so verjeli v enotnost in multikulturnost .
Prijavijo se lahko študentje iz celotnega sveta, ki so nato povabljeni da preživijo 8 dni v Romuniji, kjer sodelujejo v delavnicah, dejavnostih, dogodkih in neprespanih nočeh.
Delavnice, ki so glavna dejavnost med konferenco, pokrijejo več območij; od problemov, ki jih imajo študentje po celem svetu, do raznih hobijev, ki jih dandanes izvajajo mladi.
Organizacijsko ekipo sestavljajo samo prostovoljci, ki vsako izvedbo konference naredijo v nepozaben dogodek, ki si ga udeleženci zapomnijo za vedno. Glavna ideja konference, poleg zabavanja, je izmenjava kultur in idej študentov, ki prihajajo iz različnih delov sveta in se na ta način povežejo.

ISWI

ISWI- International Student Week in Ilmenau je mednaarodna študentska konferenca,(običajno v maju/juniju), ki se že izvaja od leta 1993 in jo organizirajo študentje za študente. Izvaja se vsaki dve leti v Kampusu Univerze za Tehnologijo v nemškem mestu Ilminau. Od drugih konferenc ISWI izstopa predvsem zato, ker je program pretežno tematski in se odvija v okviru tematike. Sestavljen je iz več manjših delovnih skupin, diskusij in raznih predavanj. Teme konference se nanašajo na trenutne svetovne probleme, konflikte in podobno. Ravno iz teh področij na predavanja povabijo profesorje in strokovnjake, ki z študenti predebatirajo trenutno svetovno situacijo. Namen konference je da združijo različne kulture in poznavanja ter tako z medsebojno pomočjo se ne le pogovoriti o vsakodnevnih problemih, ter jih tudi napasti in poskušati rešiti.

ISFIT

ISFIT-International student festival in Trondheim je mednarodni študentski festival, (v februarju), ki se izvaja vsaki dve leti, že vse od leta 1990 v Norveškem mestu Trondheim. Festival je poseben zato, ker ne poveže le organizatorje ter udeležence, vendar tudi mlade prebivalce mesta, ki se lahko družijo ter spoznajo na koncertih, sestankih in drugih kulturnih dogodkih.
Skozi leta je festival obiskala mnogo zelo slavnih ljudi, kot so na primer Dalai Lama in Chai Ling. Med drugimi je bil povabljen tudi bivši predsednik Združenih držav Amerike, Bill Clinton, ki se naa žalost ni uspel udeležiti, je pa zato udeležencem poslal kratko video sporočilo.
Tako kot drugi festivali ima tudi ISFIT vsakič novo, drugačno temo, ki prav tako poskuša povezati kulture, ideje ter posameznike k mednarodnem sodelovanju in reševanju problemov mladih po celem svetu.

AlmaWIS

AlmaWIS je najnovejša konferenca, ki se je pridružila mreži SOrCE in Je mednarodni študentski teden v mestu Almaty v Kazahstanu. V septembru 2022 je bila organizirana konferenca zgolj prvič. Večinoma temelji na spoznavanju pestre Kazahstanske kulture ter reševanju problemov mladih in tudi o večanju vlog študentov v svetovni politiki.
Poleg vsega tega pa se udeleženci zabavajo in obožujejo neokrnjeno prečudovito naravo, ki jo ta država ima za ponudit.