Image Alt

Študijske izmenjave

Erasmus +

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih,…). Študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oziroma ciklu študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji. Študent lahko za študij in praktično usposabljanje v tujini prejme Erasmus finančno dotacijo. Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na izmenjavo Erasmus, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Praktično usposabljanje – najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev

Študij v tujini – Najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev

Študent ima možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do 12 mesecev na vsaki stopnji študija – torej lahko študenti enovitega študijskega programa v času študija in eno leto po diplomi izkoristijo 24 mesecev izmenjave. Študenti, ki so bili na isti stopnji študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. tri) prijavijo na razpis za študij ali praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus +.

Ceepus

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjeevropski program mobilnosti za študente in profesorje. V njem poleg Slovenije sodelujejo še Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Črna gora, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška in Kosovo. Regionalni program omogoča izmenjave v okviru med univerzitetnih mrež, ponuja pa tudi možnosti izmenjave zunaj mrež (proste ali »freemover« izmenjave).

MREŽE: Vse mreže CEEPUS izmenjav lahko najdete na slednji povezavi, pri čemer vpišete akademsko leto, država in univerza.

FAKULTETE: Če te zanima če se lahko udeležiš CEEPUS izmenjavi preko tvoji fakulteti, kontaktiraj referat ali pooblaščeno osebo za mednarodno sodelovanje.

V okviru zgoraj omenjenih CEEPUS mrež se za vsako študijsko leto razpišejo štipendije, študenti vseh smeri pa se lahko kot prosti študenti (»freemover«) prijavijo za izmenjavo na katero koli univerzo v državah, ki so članice CEEPUS programa. Trajanje izmenjave je odvisno od možnosti, ki jih ponuja fakulteta, ter želja študenta, v glavnem pa le ta lahko traja od enega pa do desetih mesecev na vsaki stopnji študija (BA, MA, DR).